#วันอาสาฬหบูชา

#วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

#ขอแสดงความยินดี ด.ช.ชีวิชญาน์ ชัยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

#ขอแสดงความยินดี
ด.ช.ชีวิชญาน์ ชัยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8
เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC
ประจำประเทศไทย

พ่อแม่ต้องดู เตรียมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ มาตราการป้องกัน covid โรงเรียนต้องทำยังไงบ้าง พ่อขอเล่าep28

พ่อแม่ควรดู ใกล้เปิดเทอมแล้ว วันที่ 1 ก.ค.63 พ่อแม่ส่งไม้ต่อให้กับโรงเรียน ต้องร่วมกันรับมือยังไงให้ลูกเราปลอดภัยจาก COVID19 มากที่สุด
พ่อขอเล่า EP28 ขอสรุป วิธีและมาตราการป้องกันโควิทในโรงเรียนและลูกๆของท่าน
เปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. นี้แล้ว พร้อมมาตราการต่างๆ
#พ่อขอเล่า #DadBoardStory #เปิดเทอมโควิท #เปิดเทอม

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6


(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)

ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา

P.6 Lesson 7 “The purpose” – English at Home with Fun Language
https://youtu.be/sHZjWJjS_y0

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)
ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา
P.5 Lesson 7 “The United Kingdom” – English at Home with Fun Language

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4


(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)

ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3

(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)
ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา
P.3 Lesson 7 “America” – English at Home with Fun Language

https://youtu.be/BKefTMNsWks

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7 บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7

ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 3(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)
ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา​
K.3 Lesson 7 “Prepositions (On)” – English at Home with Fun Language

https://www.youtube.com/watch?v=wUYN5OGD1Q8&feature=youtu.be

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 2


(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)

ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา​

K.2 Lesson 7 “Animals from English speaking countries” – English at Home with Fun Language
https://www.youtube.com/watch?v=xlWgpt_BAPQ&feature=youtu.be

บทเรียน​ออนไลน์​ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสาร​ ตอนที่​ 7 ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อการเรียนรู้​อย่างต่อเนื่อง​ สำหรับนักเรียนอนุบาลปีที่ 1


(เผยแพร่สัปดาห์​ละ​ 1 ตอน)

ดำเนินการผลิตโดย​ Fun​Language​ ผู้ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารให้แก่นักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา​ และ​โรงเรียน​อนุบาล​ปราโมช​พัฒนา​
K.1 Lesson 6 “Numbers” – English at Home with Fun Language
https://youtu.be/1t8cD62eSTw