ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1

คนเก่งปราโมช