คนเก่งป.ม.ร. รายการ Kangaroo Math Thailand สอบเมื่อวันที่ 8 ส.ค 63 ได้เหรียญเงิน

คนเก่งป.ม.ร. ขอแสดงความยินดีเด็กชายอิศวนันท์ อนันตชินะพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

รายการ Kangaroo Math Thailandสอบเมื่อวันที่ 8 ส.ค 63 ได้เหรียญเงิน

คนเก่งป.ม.ร. ได้รับรางวัลชมเชย รายการ Kangroo Math Thailand สอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563

คนเก่งป.ม.ร.เด็กชายชีวิชญาน์ ชัยชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

#ได้รับรางวัลชมเชย รายการ Kangroo Math Thailand สอบเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563

คนเก่ง ป.ม.ร. สอบได้เหรียญทอง รายการ “SEAMO-Southeast Asian Mathematical Olympiad 2020”

คนเก่ง ป.ม.ร. ด.ช.อิศวนันท์ อนันตชินะพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 สอบได้เหรียญทอง

รายการ “SEAMO-Southeast Asian Mathematical Olympiad 2020”

ระดับชั้นสอบ ประถมศึกษาปีที่ 3-4

คนเก่ง ป.ม.ร. สอบได้เหรียญทองแดง รายการ “SEAMO-Southeast Asian Mathematical Olympiad 2020”

คนเก่ง ป.ม.ร. ด.ช.ชีวิชญาน์ ชัยชนะ ป.5/2 #สอบได้เหรียญทองแดง

รายการ “SEAMO-Southeast Asian Mathematical Olympiad 2020”

ลำดับที่ 21 ของประเทศ ระดับชั้นสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563
“คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรง คุณค่าต่อเยาวชน และสังคมไทย”
🌟 ด.ช.พัชรากร ชมสำเนียง 🌟 นักเรียนชั้น ป.5/1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชน คนสร้างชาติ”
สาขา เยาวชนดีเด่นด้านดนตรีและการแสดง
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ประธานพิธีมอบโล่รางวัล

หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์