วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2563
“คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรง คุณค่าต่อเยาวชน และสังคมไทย”
🌟 ด.ช.พัชรากร ชมสำเนียง 🌟 นักเรียนชั้น ป.5/1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชน คนสร้างชาติ”
สาขา เยาวชนดีเด่นด้านดนตรีและการแสดง
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ประธานพิธีมอบโล่รางวัล

หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา